Cilindrične vođice koje su montirane na Al-oslonac. Lakša i brža montaža, oslonac celom dužinom osovine

Main Menu