369E ili R8 Stezne čaure pripadaju DIN6341. R8 čaure je razvio Bridgeport Machines, Inc. za upotrebu u glodalicama. R8 nosači se montiraju u sam konus mašine. R8 je razvijen kako bi omogućio brzu promenu alata i zahteva da otvor na čaori bude identičan osovini alata. R8 čaure imaju utor za sprečavanje zakretanja prilikom postavljanja ili uklanjanja. Čaure stežu alat povlačenjem sa leđa, automatski se otpuštaju i promene alata se mogu automatizovati.

Main Menu