Informacije o pravu na povraćaj PDV-a

REFRAKCIJA PDV-a

Uslovi i način na koji možete povratiti PDV, ukoliko ste strani državljanin

 

ALCO  u saradnji sa Global Blue kompanijom, omogućava Tax Free kupovinu svim stranim državljanima ili našim državljanima sa prebivalištem u drugoj državi.

Povraćaj PDV-a može se ostvariti pod sledećim uslovima:
  • Kupac popunjava Tax Free obrazac u Global Blue online aplikaciji, štampa se jedan obrazac koji se daje kupcu (bez pečata i potpisa i bez A4 računa).
  • Obrazac se izdaje kupcu koji je strani državljanin ili našem državljaninu koji tvrdi da ima prebivalište/boravište u drugoj državi.
  • Dokument koji kupac može da priloži: 1. PASOŠ ili 2. LIČNA KARTA (sve zemlje EU, BiH, CG i Makedonija)
  • Novac se NE ISPLAĆUJE u radnjama u kojima su artikli kupljeni, već na isplatnim mestima Global Blue kompanije ili direktno na tekući račun.
  • Minimalan iznos za izdavanje obrasca je 6.000,00 dinara. Može se spojiti više računa iz jedne radnje, tako da zbir bude jednak ili veći od 6.000,00 dinara.
  • Na izlasku iz zemlje potrebno je da NIJEDAN od računa nije stariji od 3 meseca, inače će zahtev za povraćaj PDV-a automatski biti odbijen.
  • Rok za podizanje novca na isplatnim mestima Global Blue kompanija je 12 meseci od datuma OVERE obrasca na carini.
  • Svaki obrazac je moguće izmeniti ili stornirati/poništiti.
  • Aplikacija takođe ima istoriju transakcija gde u svakom momentu kupac ima uvid u sve obrasce koji su izdati.
  • Isplatna mesta još uvek ne postoje u Bugarskoj, Rumuniji, CG i Albaniji.

Više informacija potražite na sajtu https://www.globalblue.com/tax-free-shopping/serbia/

od N.Obradovic - CEO