Sistemi za vođenje koji se sastoje od cilindričnih šipki sa i bez oslonca, po kojima klize linearkuglični ležajevini

Cilindrične osovine (11)

Držači osovina (11)

Klizne jedinice (19)

Linearni kuglični ležaj (20)