Kuglična recilkulaciona navojna vretena

Navojna vretena (11)

Kuglične matice-navrtke (11)

Ležišta navojnog vretena (16)